Kosten

Kinderen ( 30 minuten ) € 18,50 per les.
Volwassenen ( 45 minuten ) € 22,50 per les

Kleine groepen ( 2 of 3 personen ) eventueel mogelijk.
De lestijden worden dan verruimd naar 45, resp. 60 minuten.

De kosten zijn inclusief bladmuziek.

De leerlingen betalen per kwartaal.
Dit zijn de volgende kwartalen : augustus- oktober, november-januari, februari-april en mei-juli waarin gemiddeld 10 lessen vallen.

Ik houd basisschoolvakanties aan.

Een les inhalen is ( in overleg ) altijd mogelijk.

Gratis proefles!